Klomstad Søyledreiing startet i 1993 med dreiing av søyler. Etter hvert begynnte vi også med profilering av firkantstolper. All produksjon foregår på bestilling, etter kundens ønske. Vi dreier søyler etter mål, med mønster etter ønskje. Opp til 5 meters lengder, diameter frå 10 til 60 cm. Produkta omfattar alt frå verandarekkverk til grove stabburstolper.

Søyler med særpreg - inne som ute

Pål Klomstad - mob. 970 17 850 - post@soyle.no